Sponsorer

Uden hjælp fra sponsorer vil det ikke være muligt at gennemføre reetableringen af Hunderevet.
Foreningen er selvsagt dybt taknemmelig for den støtte vi modtager. Se her hvem der sponsorerer Hunderevet.

 VELUX FONDEN  (se nærmere her) har støttet retableringen af Hunderevet med et beløb på samlet 1 mio. kr.
(se nærmere 
her)