Velkommen til foreningen Hunderevet.

Den 9. maj 2021 blev Hunderevet Etape 1 indviet,
se nærmere
her,
og se undervandsbilleder fra revet
her.

Hunderevet er en forening og interessegruppe med det formål at retablere det hedengangne Hunderev til gavn for kystzone miljø, havets dyre- og planteliv, fritidsliv, fiskeri og kystsikring.

Hunderevet var et stenrev, der tidligere strakte sig et par kilometer ud i Kattegat mod nordøst fra Spodsbjerg og beskyttede en stor del af nordkysten. Det var en rig udklækningsanstalt for fisk, skaldyr og vegetation. Det var så højt, at det faktisk rakte op over havoverfladen så sæler, også kaldet sælhunde, kunne opholde sig på revet og sole sig. Sælhundene har givet navn til Hundested.

/hunderevet.jpg

Hunderevet blev fjernet af stenfiskere fra slutningen af 1700 tallet og frem til i dag. Stenene indgår nu bl.a. som moler og bolværk i Københavns søbefæstning – Middelgrunds- og Flakfortet.