Velkommen til foreningen Hunderevet.

 

Se video hvor foreningen Hunderevet's formand Frank Eske-Lund introducerer
projektet Hunderevet og fortæller om anlægget af revet og om perspektiverne
for udviklingen af havets biodiversitet og kystbeskyttelsen.


Du hører om tidligere tids stenfiskeri i området, stenrevs generelle betydning
og ikke mindst ser det myldrende liv på revet efter mindre end et års eksistens.

Klik her for at se video.

Hunderevet er en forening og interessegruppe med det formål at retablere det hedengangne Hunderev til gavn for kystzone miljø, havets dyre- og planteliv, fritidsliv, fiskeri og kystsikring.

Hunderevet var et stenrev, der tidligere strakte sig et par kilometer ud i Kattegat mod nordøst fra Spodsbjerg og beskyttede en stor del af nordkysten. Det var en rig udklækningsanstalt for fisk, skaldyr og vegetation. Det var så højt, at det faktisk rakte op over havoverfladen så sæler, også kaldet sælhunde, kunne opholde sig på revet og sole sig. Sælhundene har givet navn til Hundested.

/hunderevet.jpg

Hunderevet blev fjernet af stenfiskere fra slutningen af 1700 tallet og frem til i dag. Stenene indgår nu bl.a. som moler og bolværk i Københavns sø-befæstning: Middelgrunds- og Flakfortet.