Formidlingsrev

Etablering af et formidlingsrev ved Hundested er første etape i foreningens mål om at retablere 
Hunderevet, og projektet vil bidrage med værdifulde erfaringer i det videre forløb.

Formidlingsrevet etableres endvidere med det formål at skabe opmærksomhed omkring Hunderevet, formidle kendskabet til det marine miljø knyttet til stenrev samt skabe oplevelsesmuligheder for lokale og turister.