Etableringsproces

Processen – fra drøm til virkelighed.

Efter foreningen blev stiftet i marts 2018, gik arbejdet i gang med at lave fondsansøgningen til Veluxfonden og en skitse af det nye formidlingsrev ud for Spodsbjerg Fyr. Ansøgningen er klar til at blive sendt til Veluxfonden i starten af august. Veluxfonden anmoder os i juni om at redegøre for økonomien i projektet, derfor får vi nogle tilbud på rådgivning, stenleverancer, transport og udlægning, hvorudfra vi laver et budget.

I august offentliggøres de 5 projekter som modtager fondsmidler. Vi er super glade for at være et af de 5 projekter, som modtager 1. mio. kr. i fondsstøtte af Veluxfonden.

Hunderevet tager kontakt til Hans Ohrt fra det rådgivende ingeniørfirma MOE/Seacon, som skal hjælpe os med at lave en arbejdsbeskrivelse med milepæle og følgende lave en etableringsansøgning til Kystdirektoratet (KD), samt være med i processen fra drøm til virkelighed.

Milepæl

Beskrivelse

Periode

Deadline

Projekt plan

En projektplan med budget og fastlagte milepæle

August 2018

1. september 2018

Forundersøgelser

Sidescan (SSI), 360o panorama foto og video

Medio september 2018

15. september 2018

Projektering

Detaljeret beskrivelse af projektet

Primo – medio september 2018

25. september 2018

Ansøgning til Kystdirektoratet

Udarbejdelse af ansøgning til Kystdirektoratet

September 2018

1. oktober 2018

Udbud og kontrahering

Indhentning af tilbud og tildeling af betinget kontrakt

November – december 2018

1. januar 2019

Insurvey

Opmåling af havbunden inden udlægning af sten (entreprenør)

Marts 2019

31. marts 2019

Anlægsarbejde

Udlægning af formidlingsrevet inkl. tilsyn

April 2019

20. april 2019

Outsurvey

Entreprenørens slutopmåling og dokumentation

April 2019

1. maj 2019

Afsluttende rapport og regnskab

Rapportering og regnskab om projektet til Veluxfonden.

Juni 2019

30. juni 2019

I slutningen af september på en dejlig sensommerdag, får vi lavet havbundsundersøgelserne til etableringsansøgningen til KD af Christian Hvidt fra Naturfocus (se billeder i Galleri). Vi arbejder følgende hårdt på at få etableringsansøgningen færdiggjort til oktober og sender den ind til KD. Kystdirektoratet vil følgende gerne have præciseret nogle punkter ansøgningen, som vi svarer på efter bedste evne.

Se projektbeskrivelsen for formidlingsrevet her.