Historie

Hunderevets fortid

Den sidste istid formede det danske landskab, hvor isranden skubbede de langstrakte randmorænebakker op, som blandt andet strækker sig fra Store Karlsminde og Lynæs forbi Hundested ud til Kattegatkysten. /hunderevet.jpg

Efterhånden som havet eroderede kysten blev kun stenene tilbage på havets bund og skabte kystens og havets stenrev. På det historiske kort fra 1764 kan vi se et stort stenrev ud for Spodsbjerg. Gamle fortællinger fortæller om kystens stenrev lige fra Grønne revle ved Rørvig til Hunderevet, Thorup flak til stenstrøningen ud for Nødebohuse.

Sten er et holdbart bygningsmateriale, som tidligere blev brugt til byggeriernes stenfundamenter. Sten var derfor et meget værdifuldt materiale, som Danmark havde masser af i Norge og Skåne, Halland og Blekinge. I løbet af 16, 17 og 1800 tallet mistede Danmark disse områder og sten blev en mangelvare. Vi havde stadig sten liggende langs kysten, som stenfiskere kunne ro ud til og læsse sten op i båden. Under den teknologiske udvikling i 18 og 1900 tallet udviklede stenfiskeriet sig fra at bruge småbåde til at bruge skonnerter med kran og tungdykkere, som kunne samle relativt store sten op ned til 10 meters dybde. Vi ved at Trekronerfortet, Københavns Havn, forter og havnemoler langs Øresundssundskysten fik sten fra Hunderevet. Efter anden verdenskrig blev skibenes kapacitet større og de sidste kystnære stenrev forsvandt op gennem 50erne og 60erne.

Tidligere har der været et rigt dyre og planteliv i Kattegat og langs Sjællands nordkyst, men siden starten af 70erne er fiskeriet gået støt og roligt tilbage. Fisk og andet dyreliv samles om sten og stenbunker på havets bund. De sten som ligger på lavt vand er særligt værdifulde, da tangplanterne har noget at sætte sig fast på, samtidig med at solens stråler når ned til havbunden, dermed er vækstgrundlaget for tangplanter sikret. Tang skaber sammen med stenene nogle gode gemmesteder for havets dyreliv som f.eks. krabber, hummer, muslinger, fiskeyngel og fisk og større fisk vandrer ind for at finde føde. Da stenrevene blev fisket op, forsvandt tangskove og dermed livsgrundlaget for det rige dyreliv.

Stenrevene dannede tidligere en barriere mod de storme som hærgede kysten, da de forsvandt, lå kysten blottet og ubeskyttet hen, og havet har i dag frit spil. I starten af 70erne blev man opmærksom på stenrevs betydning for dyre og plantelivet, derfor startede man en proces, som skulle beskytte de tilbageblevne stenrev.