Fremtid

Vision for Hunderevet og havet nord for Halsnæs.

Vi ser et vildt, rent og frodigt hav mellem Hundested og Tisvilde Hegn. Der er mange stenrev, nogle af dem har toppe over havoverfladen. Der ligger nogle sæler og soler sig en kilometer væk fra kysten. De mange stenrev ligger ude i havet og er små og store oaser for fisk og skaldyr. Marsvin og sæler er på jagt efter fisk. Indimellem ser man dem et splitsekund, når de har hovedet over vandet lidt tættere på kysten. Der er mange flere fisk end ved begyndelsen af det 21. århundrede. Vandet er klart og sigtbarheden er 20 meter under vandet.

Der sidder mange forskellige tangarter fast på stenrevene. Tangen ilter vandet, ligesom ålegræsset, der er vokset frem bag stenrevene. Tangen optager næringsstofferne fra vandet og giver føde til både fisk og mennesker. Stenrevene er hjem for millioner af større og mindre fisk samt hummere. Der er mange muslingebanker langs kysten. Beskyttet af stenrevene og nu i kraftig vækst pga. af det rene vand.

Stenrevene beskytter kysten, så man har fjernet de overflødige høfder og bølgebrydere på kysten. Stranden som før var 30-75 meter bred og fyldt med større og mindre sten er nu 100-300 meter bred, med små sandklitter og forstrand. Vi har fået rigtige badestrande mellem Skansen og Kikhavn. Det er ikke længere nødvendigt at sandfodre. For beskyttelsen fra Hunderevet og de andre stenrev langs med kysten tager toppen af de stærke storme fra nordvest og sikrer en god aflejring af sand på stranden og på havbunden langs kysten.

Dykkere og lystfiskere, ligesom ornitologer og andre naturelskere er tiltrukket af den vilde og frodige natur på kysten og ude i havet. Der drives lystfiskeri og UV-jagt af dykkere langs kysten.

Målsætninger:

 • At der bliver lavet årlige målinger af havbund, vandkvalitet, dyre- og plantearter i et 1 km bælte langs med kysten fra Hundested til Tisvilde Hegn, 15 km kystlinie. Et 15 km2 stort område.
 • At der bliver vedtaget en havmiljø- og stenrevsplan for denne kystlinie inden udgangen af 2020.
 • At antallet af stenrev langs med kysten bliver kortlagt og øges markant frem mod 2030.
 • At iltniveauet bliver stabiliseret frem mod 2030 og bliver bedre mod 2050.
 • At antallet af bunddyr, der lever under havoverfladen øges frem mod 2030.
 • At arealet af ålegræs og tangskov øges til det dobbelte frem mod 2030.
 • At antallet af fisk fordobles frem mod 2030 og firdobles frem mod 2050. Høj biodiversitet.
 • At vi får en af Danmarks største sten trukket op af morænen og synliggjort på kysten.
 • At vi får et af Danmarks bedste områder for snorklere og UV-jægere.
 • At vi får dykkere, der vil få et venskabeligt forhold til sæler i området.
 • At stenrevene udformes, så de beskytter kysten og sandfodring kan stoppes senest 2030.
 • At stranden bliver dobbelt så bred som 2018 med forstrand og klitter frem mod 2050.
 • At der bliver oprettet et antal bålpladser langs med kysten, hvor der kan høstes tang og drives UV-jagt.