Hunderevet Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Hunderevet, gældende fra 1. marts 2019

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Hunderevet er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er foreningens kasserer:

Mail: kasserer@hunderevet.dk

Hjemmeside: www.hunderevet.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger, som er oplyst ved indmeldelse i foreningen.

Medlemsoplysninger:

Navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, mailadresse.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, som er opkrævelse af kontingent og udsendelse af nyhedsbrev samt udsendelse af information om foreningens aktiviteter.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:

  • At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter
  • At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.
  • At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring – uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Medlemsoplysninger opbevares på betryggende måde og er ikke tilgængelige elektronisk via internettet.

Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter at dit medlemskab, er ophørt.