Undervisningsrev

Havet står over for mange miljø- og klimaudfordringer. Før man kan forholde sig til disse udfordringer, må man have et generelt forhold til naturen i havet og ikke mindst langs kysten. Undervisningsrevet er et godt udgangspunkt for at studere dyre og plantelivet i havet og derigennem tilegne sig viden om havmiljøet.

Undervisningsrevet giver mulighed for at opleve livet på sandbund, solitære sten, det enkelte stenrev og stenrevsformationer. På en svømmetur oplever man et væld af liv, og noget gør så stort et indtryk, at man får lyst til at kende lidt mere til det, f.eks. navn og hvad det lever af. Ofte er dyrelivet det som først vækker interesse i form af små fisk, rejer eller krabber, som lever i tangplanterne. Dernæst bliver man fascineret af havbundens grænseflade mellem sand og sten. Besøgende, der giver sig god tid til at følge bevægelserne på stenrevet, vil opleve vandstrømmes påvirkning af tang og dyrelivet med en bølgende rytmisk bevægelse, som er livgivende. Pludseligt kan man se flere små områder som adskiller sig fra resten af revet og har hver sit dyre og planteliv.

Kommer man ofte på stenrevet vil man i sommermånederne kunne opleve stimefisk på vandring langs kysten. Møder man en sådan stime vil man i særlige øjeblikke blive omringet af fiskene og måske opleve lange sølvglinsende hornfisk jage dem.

Når solen går ned og det bliver mørkt vil man opleve selvlysende gopler og morild når man bevæger sig. I sensommeren kommer stor kantnål fra Norge ned til Nordsjællands kyst for at gyde imellem tangplanterne om natten.

Fra kysten kan man observere flokke af marsvin, som i korte øjeblikke kommer op til overfladen for at trække vejret, inden de fortsætter under vand. På kysten kan også man være heldig at opleve mange forskellige og eksotiske fugle bl.a. suler og edderfugle på træk fra et sted til et andet. Af og til slår fuglene sig ned på havet i flokke for at hvile ud og søge føde.

Undervisningsrevet er let tilgængeligt, da man kan komme med tog direkte til Hundested Havn og efter en kort gåtur være fremme.

World Wildlife Foundation (WWF) har lavet en app – Opdag Havet –, hvormed man kan uploade sine billeder og oplevelser til forskningsbrug, se nærmere her. I dag kan man få simple uv-kameraer og undervandshuse til almindelige mobiltelefoner, som man kan tage billeder med til senere brug.

WWF har lavet undervisningsmateriale om havbiologi til gymnasiet, som kan findes på deres hjemmeside, se her.

Det er vores intention at alle undervisningsinstitutioner er velkomne til at besøge og udforske undervisningsrevet.

Hunderevet vil med sine samarbejdspartnere lave forskellige arrangementer, der kan danne rammen om undervisning og formidling af stenrev på lavt vands betydning for havmiljøet.

De fem baderåd:

1. lær at svømme

2. gå aldrig alene i vandet

3. læs vinden og vandet

4. lær stranden at kende

5. slip ikke børnene af syne

Se nærmere her.